top of page

Praktische
informatie

Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over ControlNow. Wij zorgen ervoor dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan volgens de AVG. 

       Kamer van Koophandel 56441444

       FVB/NVPMT

       NFG

       RBCZ

       AGB-code praktijk
       AGB-code zorgverlener

       Bedrijfsaansprakelijkheid

       Beroepsaansprakelijkheid

       Klachten/geschillencommissie (wkkgz)

Klachtenafhandeling

Mocht u een klacht hebben omtrent de behandeling, dan mag u deze mailen naar klacht@controlnow.nl

ControlNow voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie (NiBIG). 

Klachten worden altijd eerst gemeld bij ControlNow via klacht@controlnow.nl. Mochten u en ControlNow samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u een klacht indienen bij het NiBIG via deze link

bottom of page