top of page

Lifecoaching

Lifecoaching

Bij lifecoaching worden alle belangrijke aspecten van het leven, zoals relaties, werk, familie en persoonlijkheid beter op elkaar afgestemd en weer in balans gebracht. Waar traditionele coaching zich vaak richt op één levensgebied, richt lifecoaching zich op alles wat een rol speelt in het leven van de cliënt, zoals relaties, werk, familie, vrienden, financiën, vrije tijd, gezondheid, zelfbeeld en geloof. 

Bij lifecoaching bekijken we samen hoe jij het beste uit je leven kunt halen, waarbij we alle relevante levensgebieden betrekken. Problemen kunnen zich namelijk niet alleen binnen afzonderlijke levensgebieden voordoen, maar ook tussen deze gebieden. Dit uit zich vaak in problemen rondom zingeving, identiteit en levensvragen problematiek, waardoor de vraag kan ontstaan of dit nu alles is in het leven. Het doel is om alle levensgebieden zodanig op elkaar af te stemmen dat ze samen een waardevol geheel vormen, wat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Leerdoelen

Je kunt bij lifecoaching terecht met alle mogelijke leerdoelen en hulpvragen die zich richten op het behalen van specifieke doelen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Maar de kern van bijna alle hulpvragen binnen lifecoaching komen neer op de vragen ‘wie ben ik’ ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’. 

Lifecoaching is een actieve vorm van hulpverlening waarbij veel inzet en nadenkwerk wordt gevraagd. Daarom bevat Lifecoaching vaak huiswerkopdrachten. Deze opdrachten kunnen variëren van zelfreflectieoefeningen tot het uitvoeren van concrete acties die gericht zijn op het bereiken van jouw doelen. Het is daarom van belang dat je gemotiveerd bent en de energie hebt om thuis met deze opdrachten aan de slag te gaan. Door actief deel te nemen aan het proces en het huiswerk serieus te nemen, kun je de gewenste veranderingen in je leven realiseren en jezelf verder ontwikkelen.

Voor wie?

Lifecoaching is er voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Dossier

ControlNow werkt met een inzichtelijk cliëntendossier, dat betekend dat u te allen tijde inzage heeft in uw dossier. Zo kunt u thuis in alle rust nalezen wat we die dag besproken hebben en wat de conclusie was, plus de eventuele oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan. 

 

Vergoeding

 

Lifecoaching wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

bottom of page