top of page

Dramatherapie

Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij je binnen een ‘doen-alsof-situatie’ in spel kan onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. Dramatherapie is doen en ervaren waarbij er een verbinding wordt gelegd tussen hoofd, hart en handen. 

 

Binnen dramatherapie maken we gebruik van verschillende expressie-, schrijf-, spel-, teken- en theatertechnieken. We gaan bijvoorbeeld handpoppen maken, een veilige plek bouwen, emoties uitbeelden, improviseren of verhalen schrijven. Dit gebeurd binnen een ‘doen-alsof-situatie’ in spel met als doel afstand van de werkelijkheid te creëren. Hierdoor ontstaat er ruimte en veiligheid om te experimenteren en oefenen met gedachten, gevoelens en gedrag (hoofd, hart en handen). Door hiermee te oefenen kun je nieuwe ervaringen opdoen die bijdragen aan het oplossen van de hulpvraag en wordt zowel je veerkracht als je zelfinzicht vergroot.  

Leerdoelen

Je kunt bij dramatherapie terecht voor verschillende hulpvragen, zoals angsten overwinnen, contact (leren) maken met anderen, een positief zelfbeeld ontwikkelen, emoties of gevoelens herkennen, uiten en reguleren, grenzen (leren) aangeven, omgaan met conflictsituaties, opkomen voor jezelf, samenspelen en samenwerken met anderen, verwerken van traumatische ervaringen, verwerken van rouw- en verlieservaringen of zelfvertrouwen vergroten. 

 

Heb jezelf of heeft je kind een hulpvraag die niet overeenkomt met bovenstaande opsomming? Neem gerust contact op met ControlNow om te bespreken of, en welke mogelijkheden er zijn. We denken graag mee. 

 

Voor wie?

Dramatherapie is geschikt voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen en kan individueel, in tweetallen, in gezinsverband of in groepsverband plaatsvinden.

Dossier

ControlNow werkt met een inzichtelijk cliëntendossier, dat betekend dat u te allen tijde inzage heeft in uw dossier. Zo kunt u thuis in alle rust nalezen wat we die dag besproken hebben en wat de conclusie was, plus de eventuele oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan. 

 

Vergoeding

 

Voor de leeftijd 18- heeft ControlNow heeft een contract met de volgende 12 gemeenten:

Borne, Hengelo, Enschede, Dinkelland, Oldenzaal, Haaksbergen, Hellendoorn, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. 

Mocht u in één van deze gemeenten wonen, dan kunt u wellicht de kosten vergoed krijgen. Dit kan als u al bekend bent bij een jeugdconsulent van de gemeente of via een verwijzing van de huisarts. Voor meer informatie, vraag uw therapeut. 

Dramatherapie wordt voor de leeftijd 18+ soms (deels) vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Kijk bij uw zorgverzekeraar onder het kopje 'alternatieve therapie' om te zien welke vergoeding u krijgt. Voor dramatherapie is in dat geval geen verwijzing nodig van uw huisarts, u kunt zelf contact opnemen waarna een behandeling van start kan gaan. Dit maakt dat dramatherapie laagdrempelig is. 

bottom of page