Schermafbeelding 2019-01-01 om 22.09.29_
Schermafbeelding 2019-01-01 om 22.09.29_

voor professionals

wat is PMT?

Psychomotorische therapie, afgekort PMT, is een vaktherapie. Bij PMT biedt een psychomotorisch therapeut bewegingsactiviteiten en oefeningen aan in een oefenzaal, waarbij de cliënt een bepaalde ervaring opdoet. Deze ervaringen kunnen hen wellicht bekend voor komen maar kunnen ook nieuw zijn omdat dit normaal automatisch gebeurd. Soms is het voldoende om het inzicht te krijgen in de handelingen om hiermee buiten de zaal te oefenen. Soms gaan we samen met de cliënt op zoek naar een andere manier van handelen in die situatie. 

Casus volwassene

Bart moet leren zijn grenzen aangeven omdat hij tegen een burn-out aan loopt. We doen een spel waarbij geen regels gelden, het enige wat je moet doen is scoren in andermans doel. Echt alles is dus toegestaan. Tijdens het spel mogen regels worden ingebracht op een daarvoor vaste plek. Tijdens het spelen word Bart uitgedaagd, hoe ver laat Bart het komen? Stelt hij zelf regels in, of maakt hij misschien het spel kapot door heel veel regels in te lassen en het daarmee onmogelijk te maken ook voor zichzelf? We bespreken dit na de tijd en spelen eventueel opnieuw het spel of een soortgelijk spel om te ervaren hoe het is als je het anders aanpakt. Soms is enkel het inzicht in eigen handelen voldoende. 

Casus jongere

Sara komt bij de psychomotorische therapie omdat ze onder andere niet goed weet wie ze echt is en waar ze voor staat. Veel dingen overkomen haar omdat ze geen sterke mening heeft waardoor ze te laat of uiteindelijk te fel reageert. Ze word een buitenbeentje op haar middelbare school en komt niet mee met leeftijdsgenoten. Voordat we haar weerbaarder kunnen maken moeten we er eerst achter zien te komen wie Sara is. Sara mag een plek voor zichzelf bouwen met alle materiaal wat voorhanden is, op een plek in de ruimte die ze zelf uit mag zoeken. Sara bouwt een helemaal dichte hut onder de trap. We bespreken dit na de tijd en er word gevraagd waarom ze voor deze plek heeft gekozen. Sara geeft aan dat ze het liefst op een onzichtbare plek zit waar zo min mogelijk mensen haar zien. Ze bouwt haar plek dicht omdat ze graag alleen is. We praten hier nog even over door en fantaseren over hoe Sara het liefst in het leven zou willen staan. Dit is moeilijk maar in meer behandelingen komen we steeds dichterbij en stelt Sara zich steeds meer open. 

 

Er wordt dus niet alleen gesproken over de problemen maar er wordt vooral wat aan gedaan. Je kan veel oefenen en door te oefenen kom je er steeds meer achter welke andere manier er bestaan van denken, voelen en handelen. Nieuw en adequater gedrag wordt aangeleerd. De problemen worden zoveel mogelijk opgelost en anders wordt er geleerd met de problemen om te gaan. 

ControlNow bied individuele psychomotorische therapie of in groepsverband. (Bij groepsverband moeten er op dat moment wel genoeg aanmeldingen zijn met één specifieke problematiek om te kunnen starten.) Op psychisch gebied zijn er vrijwel geen contra-indicaties voor psychomotorische therapie waardoor je vrijwel altijd bij een psychomotorisch therapeut terecht kan.

 

Psychomotorische therapie kent verschillende behandeldoelen.​ Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Weerbaarheid                                                                                   

 • Agressieregulatie                                              

 • Assertiviteit                                                       

 • Emotieregulatie                                                 

 • Grenzen stellen                                                  
   

Ook mensen met een psychische diagnose kunnen terecht bij een psychomotorisch therapeut om te leren omgaan met hun beperking. Denk hierbij aan autisme, ADHD, stress stoornissen, enzovoorts.

 

Voor psychomotorische therapie is geen verwijzing nodig door de huisarts, u kunt zelf contact opnemen waarna een behandeling van start kan gaan. Dit maakt dat psychomotorische therapie laagdrempelig is.

 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Spanning/ontspanning
 • Samenwerken
 • Enzovoorts

burn-out

 • leren niet teveel hooi op mijn vork te nemen en 'nee' te zeggen

 • hoe kan ik mijn taken beter verdelen?

agressie

 • leren omgaan met mijn fysieke/mentale boosheid

 • andere manier vinden om mijn boosheid te uiten

WEERBAARHEID

 • leren 'nee' zeggen en mijn grenzen aangeven

 • sterker overkomen in houding en mimiek

Identiteit

 • waar liggen mijn grenzen t.a.v. mezelf en anderen?

 • wat zeggen mijn lichaamssignalen mij en hoe ga ik hiermee om?

aanbod

Dit zijn slechts voorbeelden, met praktisch alles wat te maken heeft met je psychische gesteldheid kan je naar de psychomotorisch therapeut

stemming

 • hoe kan ik omgaan met momenten dat ik me down voel?

 • waar hebben mijn stemmingswisselingen mee te maken ?

angst

 • hoe kan ik omgaan met spannende situaties?

 • me leren ontspannen in spanningsvolle situaties

autisme

 • leren omgaan met mijn moeilijkheden/
  mogelijkheden

 • leren contact maken met anderen

ad(h)d

 • leren eerst te stoppen, dan denken, dan pas doen

 • hoe kan ik er voor zorgen dat ik niet teveel doe in één dag?

tarieven

Onderstaand staan de tarieven voor psychomotorische therapie. Deze tarieven gelden voor individuele behandelingen. Groepstarieven worden voorafgaand aan het traject besproken.

Vergoeding

Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel van de kosten vergoed worden. klik hier voor een link naar de site waar per zorgverzekeraar per pakket staat beschreven hoeveel er vergoed word. Op dit moment is ControlNow lid van de FVB en de NFG.

Kennismakingsgesprek             

Intakegesprek                         

Individuele behandeling          

Evaluatiegesprek

Behandelverslag 

Lidmaatschappen

Kamer van Koophandel 56441444 

​        FVB/NVPMT                                                       

​​        NFG                                                                   

        SRVB                                                                  

        AGB-code praktijk                                                

​​        AGB-code zorgverlener ​                                        

kosteloos (wanneer iemand besluit te starten wordt de kennismaking gezien als een intake)

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 35,00

de therapeut

Mijn naam is Carlijn Wissink, ik ben woonachtig in Borne. 

Van jongs af aan wist ik al dat ik in de gezondheidszorg zou gaan werken. Welke functie ik binnen de zorg zou vervullen wist ik alleen nog niet. Toen ik de voor mij onbekende opleiding tot bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut bij het zoeken naar opleidingen tegen kwam, wekte dit direct mijn interesse en ben ik gestart met de opleiding. Tijdens deze opleiding ben ik er achter gekomen dat vooral de psychische kant erg mijn interesse wekt. De keuze was dan ook niet moeilijk na mijn opleiding te beginnen als 

psychomotorisch therapeut.

Mijn opleiding tot Bewegingsagoog en Psychomotorisch Therapeut heb ik in 2012 aan hogeschool Het Windesheim in Zwolle met succes afgerond. Binnen de opleiding heb ik verschillende extra onderdelen bijgewoond, waaronder extra leerschool over traumaverwerking en een onderdeel waardoor ik trainer weerbaarheid ben. Nadat ik mijn opleiding in 2012 had afgerond ben ik direct gestart met mijn eigen praktijk voor Psychomotorische Therapie.

Zelf werk ik doelgericht. Het meest belangrijk voor mij is dat u het eens bent met de behandeling, alles in overleg gaat en dat het doel waarvoor u in therapie komt behaald wordt. Soms heb je daarvoor hulp nodig van andere disciplines, daarom heb ik binnen Borne en Almelo veel contacten met verschillende  therapeuten. Psychologen, psychotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychiaters, gezinstherapeuten, praktijkondersteunend hulpverlener bij de huisarts en een aantal huisartsen zelf. Dit maakt het dan ook makkelijker onderling te verwijzen naar elkaar en dat houdt de lijntjes kort.

A34B3364-EE20-49B0-8E94-195722986F0F.jpe

netwerk

GGZ

Reïntegratie

Fysiotherapie

Logopedie

Ambulante zorg

Samenwerking?

ControlNow werkt graag samen met zoveel mogelijk huisartsen, POH-GGZ, scholen en andere disciplines binnen Borne, Hengelo en Almelo. Mocht u zich willen toevoegen aan het netwerk, neem dan graag contact op!

behandeldagen op woensdag en vrijdag
telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag binnen kantooruren
 • Facebook - Carlijn Wissink
 • Facebook - ControlNow
 • LinkedIn