Schermafbeelding 2019-01-01 om 22.09.29_

voor volwassenen

Schermafbeelding 2019-01-01 om 22.09.29_

wat is PMT?

Psychomotorische therapie, afgekort PMT, is een vaktherapie. Bij PMT biedt een psychomotorisch therapeut bewegingsactiviteiten en oefeningen aan in een oefenzaal, waarbij u een bepaalde ervaring opdoet. Deze ervaringen kunnen u wellicht bekend voor komen maar kunnen ook nieuw voor u zijn omdat dit normaal automatisch gebeurd. Soms is het voldoende om het inzicht te krijgen in uw handelingen om hiermee buiten de zaal te oefenen. Soms gaan we op zoek naar een andere manier van handelen in die situatie. 

voorbeeld

We doen een competitief spel, het blijkt dat de therapeut beter is in dit spel. Doordat je dit opmerkt gaat het nog slechter en verlies je. Wat is je reactie na de tijd? Ga je jezelf verantwoorden? Kan het komen dat het nog slechter ging doordat je teveel gefocust was op de tegenstander, daardoor gefrustreerd werd met als gevolg dat de concentratie wegzakte?  Wat zou je in zo'n situatie anders kunnen doen? 

Doordat je voor de tijd niet weet wat het doel van de activiteit is, je tijdens de activiteit geen tijd hebt om na te denken over je handelen, handel je puur vanuit jezelf. Over deze relatief simpele situatie komen we kort in gesprek en gaan we samen kijken wat je cognitief zou kunnen veranderen waarmee je handelen vanzelf ook veranderd.

 

Er wordt dus niet alleen gesproken over de problemen maar er wordt vooral wat aan gedaan. Je kan veel oefenen en door te oefenen kom je er steeds meer achter welke andere manier er bestaan van denken, voelen en handelen. Nieuw en adequater gedrag wordt aangeleerd. De problemen worden zoveel mogelijk opgelost en anders wordt er geleerd met de problemen om te gaan. 

Je kan dus bijvoorbeeld bij een psychomotorisch therapeut terecht als je jezelf niet kan beheersen, last hebt van agressie, teveel hooi op je vork neemt, geen 'nee' kan zeggen, niet lekker in je vel zit, last hebt van onverwerkte gebeurtenissen, moeilijk met je emoties om kan gaan, enzovoorts. 

ControlNow bied individuele psychomotorische therapie of in groepsverband. (Bij groepsverband moeten er op dat moment wel genoeg aanmeldingen zijn met één specifieke problematiek om te kunnen starten.) Op psychisch gebied zijn er vrijwel geen contra-indicaties voor psychomotorische therapie waardoor je vrijwel altijd bij een psychomotorisch therapeut terecht kan.

 

Psychomotorische therapie kent verschillende behandeldoelen.​ Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Weerbaarheid                                                                                   

 • Agressieregulatie                                              

 • Assertiviteit                                                       

 • Emotieregulatie                                                 

 • Grenzen stellen                                                  
   

Ook mensen met een psychische diagnose kunnen terecht bij een psychomotorisch therapeut om te leren omgaan met hun beperking. Denk hierbij aan autisme, ADHD, stress stoornissen, enzovoorts.

 

Voor psychomotorische therapie is geen verwijzing nodig door de huisarts, u kunt zelf contact opnemen waarna een behandeling van start kan gaan. Dit maakt dat psychomotorische therapie laagdrempelig is.

 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Spanning/ontspanning
 • Samenwerken
 • Enzovoorts

burn-out

 • leren niet teveel hooi op mijn vork te nemen en 'nee' te zeggen

 • hoe kan ik mijn taken beter verdelen?

agressie

 • leren omgaan met mijn fysieke/mentale boosheid

 • andere manier vinden om mijn boosheid te uiten

WEERBAARHEID

 • leren 'nee' zeggen en mijn grenzen aangeven

 • sterker overkomen in houding en mimiek

Identiteit

 • waar liggen mijn grenzen t.a.v. mezelf en anderen?

 • wat zeggen mijn lichaamssignalen mij en hoe ga ik hiermee om?

aanbod

Dit zijn slechts voorbeelden, met praktisch alles wat te maken heeft met je psychische gesteldheid kan je naar de psychomotorisch therapeut

tarieven

Onderstaand ziet u de tarieven voor psychomotorische therapie. Deze tarieven gelden voor individuele behandelingen. Mocht het zo zijn dat u deelneemt aan een groep, dan worden de groepstarieven voorafgaand aan het traject besproken.

Vergoeding

Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel van de kosten vergoed worden. klik hier voor een link naar de site waar per zorgverzekeraar per pakket staat beschreven hoeveel er vergoed word. Op dit moment is ControlNow lid van de FVB en de NFG.

Verhinderd?

Bent u verhinderd of ziek? Graag vraag ik u dit (wanneer mogelijk) minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling te melden. Bij afzegging binnen 24 uur voor de behandeling wordt € 35,- in rekening gebracht. (dit geldt niet voor cliënten met een ZIN contract).

Kennismakingsgesprek             

Intakegesprek                         

Individuele behandeling          

Evaluatiegesprek

Behandelverslag 

Lidmaatschappen

Kamer van Koophandel                                        56441444 

​        FVB/NVPMT                                                       

​​        NFG                                                                   

        SRVB                                                                  

        AGB-code praktijk                                                

​​        AGB-code zorgverlener ​                                        

kosteloos (wanneer u besluit te starten wordt de kennismaking gezien als een intake)

€ 80,00 u krijgt volledige inzage in het dossier + behandeldoelen opstellen

€ 80,00

€ 80,00

€ 35,00

stemming

 • hoe kan ik omgaan met momenten dat ik me down voel?

 • waar hebben mijn stemmingswisselingen mee te maken ?

angst

 • hoe kan ik omgaan met spannende situaties?

 • me leren ontspannen in spanningsvolle situaties

autisme

 • leren omgaan met mijn moeilijkheden/
  mogelijkheden

 • leren contact maken met anderen

ad(h)d

 • leren eerst te stoppen, dan denken, dan pas doen

 • hoe kan ik er voor zorgen dat ik niet teveel doe in één dag?

de therapeut

Mijn naam is Carlijn Wissink, ik ben woonachtig in Borne. 

Van jongs af aan wist ik al dat ik in de gezondheidszorg zou gaan werken. Welke functie ik binnen de zorg zou vervullen wist ik alleen nog niet. Toen ik de voor mij onbekende opleiding tot bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut bij het zoeken naar opleidingen tegen kwam, wekte dit direct mijn interesse en ben ik gestart met de opleiding. Tijdens deze opleiding ben ik er achter gekomen dat vooral de psychische kant erg mijn interesse wekt. De keuze was dan ook niet moeilijk na mijn opleiding te beginnen als 

psychomotorisch therapeut.

Mijn opleiding tot Bewegingsagoog en Psychomotorisch Therapeut heb ik in 2012 aan hogeschool Het Windesheim in Zwolle met succes afgerond. Binnen de opleiding heb ik verschillende extra onderdelen bijgewoond, waaronder extra leerschool over traumaverwerking en een onderdeel waardoor ik trainer weerbaarheid ben. Nadat ik mijn opleiding in 2012 had afgerond ben ik direct gestart met mijn eigen praktijk voor Psychomotorische Therapie.

Zelf werk ik doelgericht. Het meest belangrijk voor mij is dat u het eens bent met de behandeling, alles in overleg gaat en dat het doel waarvoor u in therapie komt behaald wordt. Soms heb je daarvoor hulp nodig van andere disciplines, daarom heb ik binnen Borne en Almelo veel contacten met verschillende  therapeuten. Psychologen, psychotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychiaters, gezinstherapeuten, praktijkondersteunend hulpverlener bij de huisarts en een aantal huisartsen zelf. Dit maakt het dan ook makkelijker onderling te verwijzen naar elkaar en dat houdt de lijntjes kort.

A34B3364-EE20-49B0-8E94-195722986F0F.jpe

netwerk

GGZ

Reïntegratie

Fysiotherapie

Logopedie

Ambulante zorg

Huisartsen/POH-GGZ

ControlNow werkt samen met verschillende huisartsen en POH-GGZ binnen Borne, Hengelo en Almelo. Dit houd de lijntjes kort en maakt doorsturen makkelijker.

behandeldagen op woensdag en vrijdag
telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag binnen kantooruren
 • Facebook - Carlijn Wissink
 • Facebook - ControlNow
 • LinkedIn